Умови участі у партнерській програмі

Умови участі в партнерській програмі

(договір приєднання

про організацію відвідування веб-сайту)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «ОСНОВА», іменоване надалі «Партнер 1», в особі директора Гришиної Інни Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

фізична або юридична особа, яка приєднується в цілому до даних умов участі в партнерській програмі (договір про приєднання організації відвідування веб-сайту, далі – договір), іменоване надалі «Партнер 2», з іншого боку,

уклали даний договір про наступне:

 

 

1. Терміни та визначення

1.1. У цьому договорі термінологія і поняття розуміються в тому значенні, яке визначене цим договором. В інших випадках сторони використовують значення, встановлене чинним законодавством України.

1.2. Договір приєднання - договір, який відповідає вимогам, передбаченим ст. 634 ЦК України.

1.3. Партнер 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «ОСНОВА», яке володіє веб-сайтом http://partner.e-kniga.in.ua.

1.4. Партнер 2 - фізична або юридична особа, яка реєструється на сайті http://partner.e-kniga.in.ua і приєднується до даної партнерської програми.

1.5. Партнерське посилання - посилання на сайт http://e-kniga.in.ua/, яку Партнер2 розміщує на своєму сайті, за умови, що це посилання розміщується в тому вигляді, в якому воно було отримано на сайті http://partner.e-kniga.in.ua і без порушень чинного законодавства.

1.6. Партнерський сайт - веб-сайт, на якому партнер розмістив партнерські посилання.

1.7. Партнерська покупка - покупка товарів на сайті http://e-kniga.in.ua/ здійснена протягом 24 годин після переходу по партнерському посиланню, для всіх товарів, а також протягом 20 діб після переходу по партнерському посиланню, для товару, на який був виконаний перехід. Покупка повинна при цьому виконуватися з того ж самого комп'ютера і браузера, з якого був виконаний перехід. Партнерська купівля зобов'язує Партнера 1 давати винагороду Партнера 2 (20% від загального доходу за партнерські покупки).

1.8. Партнерський перехід - перехід на сайт http://e-kniga.in.ua/, який був здійснений в результаті клікання на партнерське посилання.

1.9. Анкор-текст - текст посилання, який видно відвідувачу веб-сайту.

1.10. Особистий рахунок партнера - рахунок, який автоматично відкривається на сайті http://partner.e-kniga.in.ua для участі Партнера 2 в безготівковому грошовому обігу і акумулюванні на рахунку безготівкових грошових коштів з подальшим їх переведенням у готівку.

1.11. Реєстраційні дані - сукупність відомостей про Партнера 2, які він самостійно вводить при реєстрації на веб-сайті Партнера 1 у відповідності з встановленими там вимогами.

1.12. Партнерська програма - форма ділового співробітництва між продавцем і партнерами, при продажу товарів або наданні послуг.

 

2. Предмет договору

2.1. Партнер 1 надає, а Партнер 2 додає на свій веб-сайт HTML-код, анкор-текст з посиланням або банер з посиланням, які забезпечують відвідувачам (партнерського) сайту доступ до інтернет-магазину http://e-kniga.in.ua. Якщо відвідувач партнерського сайту перейшов по партнерському посиланню в інтернет-магазин http://e-kniga.in.ua і протягом 24 годин здійснив покупки товарів в інтернет-магазині, то такі покупки вважаються партнерськими і Партнер 1 зобов'язаний перевести на особистий рахунок Партнера 2 винагороду за них у встановленому на поточний момент розмірі*. Якщо відвідувач партнерського сайту перейшов по партнерському посиланню в інтернет-магазин http://e-kniga.in.ua і протягом 20 діб здійснив покупку того товару, по партнерському посиланню на який був виконаний партнерський перехід, то купівля вважається партнерської і Партнер 1 зобов'язаний перевести на особистий рахунок Партнера 2 винагороду за покупку в установленому на поточний момент розмірі. У всіх інших випадках, покупки на сайті http://e-kniga.in.ua не вважаються партнерськими і за ними зобов'язань Партнера 1 перед Партнером 2 не виникає.

2.2. Купівля отримує статус партнерської тільки якщо вона здійснена з того ж самого комп'ютера і браузера, з якого був виконаний партнерський перехід. Статус партнерської купівлі отримує автоматично. Якщо цього не відбувається, то вважається, що умов виникнення партнерської покупки, описаних в пунктах 2.1 та 2.2 цього договору, не наставало.

2.3. Партнер 1 забезпечує переказ грошової винагороди, заробленої від партнерських покупок, Партнеру 2 на вимогу останнього, за умови, що сума зароблених Партнером 2 і запитаних ним коштів становить не менше 100 грн.

 

3. Реєстрація Партнера 2

3.1. Партнер 2 набуває права і обов'язки за даним договором лише за умови його успішної реєстрації на веб-сайті http://partner.e-kniga.in.ua, що забезпечує його ідентифікацію.

3.2. Реєстрація здійснюється Партнером 2 самостійно шляхом вчинення стандартизованих дій, передбачених на веб-сайті http://partner.e-kniga.in.ua.

3.3. Результатом успішної реєстрації є присвоєння Партнеру 2 унікальних ідентифікаторів (логін, пароль доступу тощо)

 

4. Права та обов'язки Партнера 2.

4.1. Партнер 2 зобов'язується:

4.1.1. Надавати Партнеру 1 при реєстрації та зміні особистих даних достовірні і коректні дані.

4.1.2. При зміні реєстраційних даних внести протягом 5 (п'яти) днів відповідні зміни в свій профіль на сайті http://partner.e-kniga.in.ua.

4.1.3. Суворо дотримуватися всіх інструкцій та вимог, що представлено на сайті http://partner.e-kniga.in.ua.

4.1.4. Не вносити ніяких змін у HTML-коди, посилання та банери, взяті на сайті http://partner.e-kniga.in.ua для додавання на партнерський веб-ресурс.

4.1.5. Регулярно перевіряти працездатність кожного партнерського посилання і видаляти зі свого сайту ті партнерські товари, які перестали коректно відображатися.

4.1.6. Уникати дій по оптимізації своїх веб-сторінок за назвами партнерських товарів.

4.1.7. Не передавати третім особам HTML-коди, посилання та банери, представлені на сайті http://partner.e-kniga.in.ua.

4.1.8. Не укладати договорів з третіми особами з приводу реалізації товарів, представлених на сайті http://e-kniga.in.ua.

4.1.9. Уникати використання HTML-кодів, посилань і банерів, представлених на сайті http://partner.e-kniga.in.ua, для цілей, не передбачених даним договором.

4.1.10. Не передавати третім особам фінансову і технічну інформацію, пов'язану з участю в цій Партнерській програмі.

4.1.11. Передавати повідомлення, пов'язані з роботою сайту http://e-kniga.in.ua, адміністрації Партнерської програми (якщо такі будуть адресовані Партнеру 2 відвідувачами сайту http://e-kniga.in.ua).

4.1.12. Розміщувати партнерські коди, посилання та банери виключно на веб-сторінках, які не містять елементів порнографії та реклами порнографії, закликів до насильства, геноциду, силового повалення державної влади, нецензурної лексики, елементів екстремістської діяльності та інших елементів, які суперечать чинному законодавству України і загальноприйнятим моральним нормам.

4.1.13. Не здійснювати дій, в тій чи іншій мірі спрямовані на підрив мережевої безпеки Партнера 1; порушення роботи програмно-технічних засобів Партнера 1, що знаходяться в мережі Інтернет; організацію мережевих атак на будь-які ресурси Партнера 1, доступні через мережу Інтернет; організацію масових розсилок кореспонденції рекламного чи іншого характеру (спам), за винятком випадків, коли така розсилка ініційована самими або одержувачами здійснюється з їх згоди; розсилку вірусів, розміщення IRC-серверів, IRC-ботів і Mush/Mud-серверів і т. п. програм.

 

4.2. Партнер 2 має право:

4.2.1. Отримувати коректну інформацію про партнерські переходи і покупки.

4.2.2. Отримувати грошові кошти, зароблені в рамках цієї Партнерської програми, за умови, що сума зароблених і запитаних коштів становить не менше 100 грн.

4.2.3. Передавати отримані від відвідувачів сайту http://e-kniga.in.ua коментарі або скарги, пов'язані з роботою даного сайту, адміністрації згаданого сайту і повідомляти клієнтам сайту http://e-kniga.in.ua, які звернулися до Партнера 2, що скарги по роботі даного сайту можна направляти адміністрації сайту за телефонами та електронними адресами, вказаними на даному сайті.

4.2.4. Отримувати консультативну допомогу, пов'язану з роботою Партнерської програми.

 

5. Права та обов'язки Партнера 1.

5.1. Партнер 1 зобов'язується:

5.1.1. Надавати Партнеру 2 статистику партнерських переходів і покупок.

5.1.2. Забезпечувати збереження і конфіденційність отриманої від Партнера 2 реєстраційної інформації, а також інформації, пов'язаної з участю Партнера 2 в даній Партнерській програмі.

5.1.3. Забезпечувати передачу Партнеру 2 зароблених ним у цій Партнерській програмі грошових коштів, на його вимогу, за умови, що сума зароблених і запитаних коштів становить не менше 100 грн.

5.1.4. Відповідати на повідомлення, адресовані Партнеру 2 відвідувачами сайту http://e-kniga.in.ua, за умови, що Партнер 2 забезпечить передачу таких повідомлень Партнеру 1.

5.1.5. Давати пояснення і консультації, що стосуються особливостей роботи цієї Партнерської програми і нарахування партнерських винагород.

5.1.6. Забезпечити належні умови реєстрації Партнера 2.

 

5.2. Партнер 1 має право:

5.2.1. Отримувати від Партнера 2 достовірні, коректні та актуальні на поточний момент реєстраційні дані.

5.2.2. Вимагати від Партнера 2 дотримання всіх інструкцій, представлених на сайті http://partner.e-kniga.in.ua.

5.2.3. Вимагати від Партнера 2 не вносити змін до кодів, посилань, банерів, що були отримані на сайті http://partner.e-kniga.in.ua.

5.2.4. Вимагати від Партнера 2: регулярно перевіряти працездатність кожної партнерського посилання і видаляти зі свого сайту ті партнерські товари, які перестали коректно відображатися; уникати дій по оптимізації своїх веб-сторінок за назвами партнерських товарів; не передавати третім особам HTML-коди, посилання та банери, представлені на сайті http://partner.e-kniga.in.ua; не укладати договорів з третіми особами з приводу реалізації товарів, представлених на сайті http://e-kniga.in.ua; уникати використання HTML-кодів, посилань і банерів, представлених на сайті http://partner.e-kniga.in.ua, для цілей, не передбачених цим договором; не передавати третім особам фінансову і технічну інформацію, пов'язану з участю в Партнерській програмі; розміщувати партнерські коди, посилання і банери виключно на веб-сторінках, які не містять елементів порнографії та реклами порнографії, закликів до насильства, геноциду, силового повалення державної влади, нецензурної лексики, елементів екстремістської діяльності та інших елементів, які суперечать чинному законодавству України і загальноприйнятим моральним нормам; передавати повідомлення, пов'язані з роботою сайту http://e-kniga.in.ua, адміністрації Партнерської програми (якщо такі будуть адресовані Партнеру 2 відвідувачами сайту http://e-kniga.in.ua).

5.2.5. Змінювати вартість товарів, представлених на сайті http://e-kniga.in.ua без оповіщення Партнера 2.

5.2.6. Змінювати в односторонньому порядку умови даного договору.

5.2.7. Анулювати (видалити з веб-сайту http://partner.e-kniga.in.ua) реєстрацію Партнера 2, в тому числі його унікальний ідентифікатор (логін, пароль доступу тощо), якщо Партнер 2 здійснив порушення пунктів підрозділу 4.1 даного договору.

5.2.8. Застосовувати технології cookies для обліку партнерських переходів і покупок, а також для інших цілей.

 

6. Винагорода Партнера 2

6.1. Винагорода Партнера 2 розраховується на підставі статистичних даних.

6.2. Тарифи на надані за цим договором послуги публікуються на веб-сайті http://partner.e-kniga.in.ua. Партнер 1 має право в односторонньому порядку змінювати розміри тарифів, а також інші умови оплати і не зобов'язаний попередньо повідомити про це Партнера 2. Нові умови оплати стають для Партнера 2 обов'язковими з моменту їх опублікування на веб-сайті http://partner.e-kniga.in.ua у відкритому або обмеженому доступі (тільки для зареєстрованих осіб).

6.3. Винагорода Партнера 2 являє собою відсоток від сум, що визначається тарифами, отриманих Партнером 1 за придбані електронні товари відвідувачами, які перейшли на веб-сайт http://e-kniga.in.ua з веб-сайту (веб-сторінки) Партнера 2 по партнерському посиланню.

6.4. Винагорода виплачується Партнеру 2 на його вимогу, за умови, що сума накопичених на особистому рахунку і запитаних до виведення коштів буде не менше 100 грн.

6.5. Якщо сума на особистому рахунку складає менше 100 гривень, то Партнер 1 має право не виплачувати винагороду Партнеру 2 до досягнення суми 100 грн на рахунку Партнера 2.

6.6. Якщо сума, запитувана Партнером 2 до виведення, становить менше 100 гривень, то Партнер 1 має право не виплачувати винагороду Партнеру 2, поки останній не замовить до виведення суму, що становить менше 100 грн.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за договором, зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням або неналежним виконанням збитки.

7.2. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей договір вступає в силу з моменту реєстрації Партнера 2 на веб-сайті http://partner.e-kniga.in.ua і діє протягом 10 (десяти) років.

8.2. До відносин сторін щодо тих питань, які не врегульовані або не повністю врегульовані договором, застосовуються норми чинного законодавства.

8.3. Укладенням даного договору сторони надають один одному дозвіл на обробку персональних даних, зазначених у даному договорі. Представники сторін підтверджують, що персональні дані були надані добровільно і кожна сторона має право обробляти їх з цілями, що випливають з цього договору, і певними внутрішніми документами кожної сторони.

8.4. Укладенням цього договору сторони гарантують одна одній забезпечення належного захисту персональних даних, отриманих за цим договором, від незаконної обробки цих даних від незаконного доступу до них.

8.5. Партнер 1 має право в будь-який час без попередження Партнера 2 і без пояснення причин припинити цей договір в односторонньому позасудовому порядку з негайним припиненням доступу і можливості використовувати сайт http://partner.e-kniga.in.ua і без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за Договором, у тому числі у разі:

8.5.1. закриття партнерської програми;

8.5.2. будь-якого, в тому числі одноразового, порушення Партнером 2 умов цього договору.

8.6. Партнер 1 має право в будь-який час без попередження Партнера 2 і без пояснення причин припинити доступ і можливість використовувати сайт http://partner.e-kniga.in.ua без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за договором, у тому числі в разі будь-якого, в тому числі одноразового, порушення Партнером 2 умов цього договору.

8.7. Партнер 2 вправі в будь-який час без попередження Партнера 1 і без пояснення причин припинити цей договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом припинення використання сайту http://partner.e-kniga.in.ua без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за договором.

8.8. Партнер 2 самостійно несе відповідальність за можливі порушення законодавства України.

8.9. Партнер 1 не відшкодовує Партнеру 2 витрати на придбання послуг Інтернету, мобільного зв'язку та інших засобів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ Партнера 2 на сайт http://partner.e-kniga.in.ua.

8.10. Партнер 1 не несе відповідальності за виникнення прямого або непрямого збитку та упущеної вигоди Партнера 2 або інших третіх осіб, заподіяної в результаті:

8.10.1. використання або неможливості використання сайту http://partner.e-kniga.in.ua;

8.10.2. несанкціонованого доступу третіх осіб до особистої інформації Партнера 2;

8.10.3. видалення облікового запису Партнера 2, перебої в роботі сайту http://partner.e-kniga.in.ua, припинення функціонування певного елемента сайту http://partner.e-kniga.in.ua чи сайту http://partner.e-kniga.in.ua в цілому.

 

9. Реквізити сторін

ПАРТНЕР 1:

ТОВ «Видавнича група «Основа»,

Юридична адреса: 61001,м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, буд. 66

ЄДРПОУ 32031438 тел.: +38(050) 468 49 75

Р/р UA653282090000026008010038926 в Акціонерний банк "Південний" . МФО 328209

ІПН 320314320301

 

 

ПАРТНЕР 2:

Реєстраційні дані Партнера 2 містяться в обмеженому доступі на веб-сайті Партнера 1.*На поточний момент встановлено винагороду 20% від загального доходу за купівлю товарів на сайті http://e-kniga.in.ua. При цьому, слід враховувати, що загальний дохід від купівлі товару на сайті http://e-kniga.in.ua по банківській картці, по системі Вебмані та з особового рахунку дорівнює вартості товару, а загальний дохід від купівлі по СМС дорівнює 33% від вартості товару.